Aviso Legal e Protección de Datos.


Aviso Legal e Protección de Datos.

O presente Aviso Legal (en adiante, o “Aviso Legal”) regula o uso do servizo do portal de Internet http://www.calibix.com (en adiante, a “Web”) de CALIBIX, S.L., con C.I.F/D.N.I.: B75139337 e sita en Zubillaga Auzoa, Olaburu Zentroa ZM8, 20560 Oñati (Gipuzkoa) e inscrita no Rexistro Mercantil.

Lexislación.

Con carácter xeral, as relacións de CALIBIX, S.L. coas e cos Usuarios dos seus servizos telemáticas presentes na web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Contido e uso.

O e a Usuaria queda informada, acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa Empresa.

O titular da web non se identifica coas opinións vertidas na mesma por os seus colaboradores e colaboradoras. A Empresa resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma, como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

Propiedade intelectual e industrial.

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de CALIBIX S.L. e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poda realizar cos contidos das súas páxinas web, nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de CALIBIX S.L.. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web da Empresa son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Enlaces (links).

A presenza de enlaces (links) na páxina web de CALIBIX S.L. ten finalidade simplemente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

Protección de datos de carácter persoal.

Cláusula LOPD

De conformidade co disposto no Art. 5 y 6 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como nos artigos 12, 14 y 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de decembro, autorizo expresamente a CALIBIX S.L que, os mesmos sexan obxecto do tratamento para atender a miña solicitude, tanto por vía electrónica como non electrónica.

Quedo informado da posibilidade de exercer os meus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (previstos nos artigos 15, 16 y 17 de la LOPD, así como nos artigos 23 a 36 ambos inclusive do R.D. 1720/2007 de 21 de decembro), por medio de comunicación á seguinte dirección de correo electrónico info[@]calibix.com e mediante carta dirixida a:

Calibix, S.L.

Zubillaga Auzoa, 20 Olaburu Zentroa ZM8, 20560 Oñati (Gipuzkoa)