Avís legal i protecció de dades.


Avís Legal i Protecció de Dades

Aquest Avís Legal (en endavant, “Avís legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.calibix.com (en endavant, el “Web”) de CALIBIX, S.L., amb C.I.F/D.N.I.: B75139337 i amb seu social a Zubillaga Auzoa, Olaburu Zentroa ZM8, 20560 Oñati (Gipuzkoa) i inscrita en el Registre Mercantil.

Legislació.

Per norma general, les relacions entre CALIBIX, S.L. i els Usuaris dels serveis telemàtics de la pàgina web, romandran sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Contingut i ús.
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la pàgina web no inicia, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’empresa.
El titular de la web no s’identifica amb les opinions mostrades a la pàgina pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que es considerin necessàries a la web, canvis, supressions o afegir continguts i serveis que es donin a través de la mateixa, així com la forma en la que aquestes apareguin presentades o localitzades en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els seus codis són titularitat de CALIBIX S.L. i en conseqüència, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut de les seves pàgines web, ni tan sols citant les fonts, amb el consentiment escrit de CALIBIX S.L. Tots els nombres comercials, marques o signes diferents de qualsevol mena continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per la llei.

Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de CALIBIX S.L. té com a objectiu una funció merament informativa i de cap manera és un suggeriment, invitació o recomanació d’aquests.

Protecció de dades de caràcter personal.

Clàusula LOPD
Amb conformitat amb el que diuen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en els articles 12, 14 i 18 del R.D. 1720/2007 del 21 de desembre, autoritzo expressament a CALIBIX S.L. que, aquests siguin tinguts presents per atendre la meva sol·licitud, tant per via electrònica com no electrònica.
Quedo informat de la possibilitat d’exercir els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (previstos en els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com de l’article 23 al 36 ambdós inclosos del R.D. 1720/2007 de 21 de desembre) mitjançant una comunicació a aquesta adreça de correu electrònic info@calibix.com o bé amb una carta dirigida a:

Calibix, S.L.
Zubillaga Auzoa, 20 Olaburu Zentroa ZM8, 20560 Oñati (Gipuzkoa)