KALLITATE BERMEA

CALIBIX BIKE FIT

ZEHAZTASUNA
Neurketa ezberdinetan emaitza berdina lortzen du.
OBJEKTIBITATEA
Neurriak hartzen dituen teknikoak ez du emaitza eragozten.
ERREPIKATZEA
Tekniko berak emaitza berdinak eskuratzen ditu beti.
BERRIZ EGITEA
Tekniko ezberdinekin emaitza berdina erdiesten du.

Ezaugarri hauek betetzen ez duen edozein sistema biomekanikoak, ez du berme osoa eskaintzen.